Tankerom - kurs i dyptrykk

Oppstart: onsdag 11.mars, kl.10.00-15.00 (med forbehold om nok påmeldte)

Varighet: 10 ganger (ikke kurs i skoleferier, så sant det ikke er avtalt med kursholder, eller på helligdager)
Max. 6 plasser
 
NB! Materialutgifter kommer i tillegg og betales til Trykkeriet.

Kursbeskrivelse

Kurset gir en innføring i koldnål, streketsning og flatbitning. Deltakerne vil få jobbe med alle verktøy og materialer som trengs for dyptrykk. så som kobberplater, hårdgrund, mykgrund, etsning i jernklorid, koldnål, tarlatan, valser, dyptrykksfarger og presse. Målsettingen er å gi deltakeren kunnskap nok til å arbeide videre på egenhånd.

Litt info om dyptrykk:

Etsning

I etseteknikken dekkes platen med beskyttende etsegrunn, tegningen risses deretter inn slik at metallet avdekkes. Deretter legges platen i et syrebad for at strekene skal etses inn. Når platen er ferdig rengjort, valses eller gnis den inn med trykkfarge slik at fordypningene fylles. Overflaten gnis ren slik at den blir helt fri for farge. Papiret fuktes og legges på platen. Med et beskyttende lag filt over, presses så platen og papiret mot hverandre under så kraftig press at papiret presses ned i for-dypningene og henter opp fargen. Det trykkede papirets fargede streker og flekker tilsvarer platens furer og groper.

Koldnål

Koldnålsteknikkens kjennetegn er de myke, nesten lodne linjene. Med en spiss stålnål pløyes metallet opp som en plogfure. På hver side av fordypningen blir det en grad eller en kant. Platen farges inn og trykkes på samme måte som en etsning.

NB! Det anbefales at deltakerne tar med seg arbeidsklær som tåler søl.

 

Om kursholder

Dino Dikic har en bachelor grad og et års praktisk pedagogisk utdanning fra Kunst- og Design Høgskolen i Bergen. Som kunstner har Dikic en allsidig bakgrunn innen kunstnerisk praksis, som innbefatter utsmykking, utstillinger, kursvirksomhet og formidling. Per dags dato underviser han i to graffitikurs for ungdom. Han bor og utøver sin kunstneriskee praksis i Bergen. Den overordnede tematikken i hans tidligere produksjoner tar for seg holdninger til- og oppfatninger av- det offentlige rom. Dette reflekteres tydelig gjennom prosjekt som “Gjenurensing” og “Graffiti; en parallell virkelighet”. Konseptuelt forsøker Dikic å utfordre gitte konvensjoner i forhold til begrepet inne/ute. Formmessig ønsker han å videreutvikle en forståelse av grafikk som et medium i samtidskunsten.

 

Vedrørende kursstedet

Se kart på www.trykkerietbergen.no eller gå inn på kart på Google.

Transport fra sentrum Buss nr 60 retning Fjøsanger eller buss 26 avstigning Fjøsangerveien ved Slengesols billakkering, eller buss 1, 20-24 avstigning ved Solheim gravplass. Gå langs kirkegården fram til Slengesols billakkering.

Arrangør: Bergen kommune ved Kunst, kultur og psykisk helse, Bergenhus og Årstad kulturkont

NB! Målgruppen for kurset er mennesker med psykiske helseplager. Melder du deg på kurs innen Kunst, kultur og psykisk helse definerer du deg selv inn i målgruppen. 

Les deltageravtalen her

 

(Vær obs på at sykdom eller annet fravær av kursholder kan forskyve sluttdato)


Dersom kurset er fullt, kan du sende en mail til kkph@bergen.kommune.no.
Merk emnelinjen med ønsket kurs slik: «Venteliste til kurs i  ..  . .»

Skriv fullt navn og kontaktinformasjon (tlf.nr.) hvis du ønsker at vi kontakter deg ved ledig plass!

 

Sted Trykkeriet - Senter for Samtidsgrafikk
Påmeldingsfrist 25.03.2015 10:00
Startdato 11.03.2015 10:00
Sluttdato 20.05.2015 15:00


Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.


Kontaktinformasjon:
Linn Kornerud
mob. 97666632