DEN KULTURELLE LYKKEPILLEN 2023

Den kulturelle lykkepillen (DKL) i regi av Kunst, kultur og psykisk helse (KKPH) søker utøvere for 2023. DKL tilbyr et kulturprogram på aktivitetshus og tilrettelagte møteplasser innen psykisk helse.

NB! Søknadsfrist for 2023 er mandag 3. oktober 2022 kl. 23.00.


Vi søker profesjonelle utøvere til oppdrag på aktivitetshus/møteplasser:

 • Musikere til minikonserter og workshops ev. som instruktør til sangsamlinger/kurs
 • Forfattere til skrivekurs, opplesning, samtale og workshops
 • Skuespillere som instruktør på kurs, workshops, og opptreden/underholdning.
 • Kunstnere/utøvere innen visuelle uttrykk (tegne, male, film, foto, design) for kortere kurs, aktiviteter eller workshops
 • Utøvere innen tradisjonshåndverk og/eller tradisjonsmat
 • Formidler/foredragsholder innen ulike tema
 • Danseinstruktører

Vær oppmerksom på at kurstimer pr. dag ikke bør overstige fire timer.
Maks ganger pr. kurs samme sted begrenser seg som regel til 3 ganger.
Opptreden/underholdning bør ikke overstige halvannen time.

Enkelte tilbud kan også foregå på lokale arenaer utenom ordinære møteplasser, f. eks. kunstners verksted. Utøverne får selv være med å utforme sine oppdrag, ta kontakt om du vil diskutere din idé og utforming. Vi gjør oppmerksom på at utøvere med tilhold i Bergen/nærliggende kommuner prioriteres.


Ønsker du oppdrag?

 • Skriv en kortfattet søknad der du konkret og tydelig beskriver hva du kan tilby. Søknaden leses av ansatte og brukerråd ved aktivitetshusene. Det er derfor viktig at du er tydelig på type kurs/aktivitet og behov for utstyr og materiell. Vi ber om at illustrasjonsfoto legges ved søknaden, oppløsning minimum 1 MB. Lurt å ha CV klar. Skriv eventuelt ønsket periode for oppdrag.

 • Vi søker å følge Kulturtankens anbefalinger jfr. rammeavtale utformet av KS i samarbeid med Creo, men oppfordrer søkere til å skissere honorar for ett eller flere oppdrag.

 • OBS! Se bort fra Priskategori: "Gratis" i registreringen på deltager.no. Vi ber om at du skisserer time- eller totalhonorar i selve søknaden.

 • Du logger deg inn på søknadsskjema med BankID.


Fyll ut søknadsskjema her (trykk på lenken), men les dette først: Vær oppmerksom på at du også må registrere din kontaktinfo, inkludert organisasjonsnummer, i skjemaet nederst på denne siden.

Kryss av for profesjon/uttrykk: visuelle uttrykk, musikk, litteratur, dans, drama/teater, foredrag/formidler, tradisjon håndverk, ev. annet (spesifiser). Ønsker du fortrinnsvis oppdrag formiddag eller ettermiddag, eventuelt helg - så er det fint om du krysser av for det og.

Mer informasjon om arenaene og Kunst, kultur og psykisk helse (KKPH).

Aktivitetshusene:
Utøverne må være oppmerksom på at oppdrag må utføres på intim - "scener", altså på små arenaer (i stue/fellesrom uten scene), gjerne akustisk, eventuelt med et lite lydanlegg/enkel rigg etter nærmere avtale. Link til aktivitetshusene ligger på www.kkph.no under fanen AKTUELT og Aktivitetshus. Utøverne vil motta en visuell presentasjon av aktuelle aktivitetshus når/om de blir valgt.

Aktivitetshusene dette gjelder er tilrettelagte møteplasser for mennesker med psykiske helseplager. Brukerne av aktivitetshusene tilbys aktiviteter som kurs innen keramikk, tegning og maling, minikonserter, forfatterbesøk, små forestillinger samt turer og trim. Målet er å gi den enkelte mulighet til å oppleve fellesskap og å etablere sosiale nettverk i forutsigbare omgivelser.

Tilbudene er hovedsakelig på dagtid, men noen av aktivitetshusene har også kveldsåpent.
Konserter, forestillinger og forfattertreff foregår i fellesrom/stue, men noen av aktivitetshusene har også egne rom til kursvirksomhet for små grupper.

Hva er KKPH:
Kunst, kultur og psykisk helse er et byomfattende tilbud, som i samarbeid med profesjonelle utøvere innen ulike kunstarter tilbyr egenaktivitet, deltagelse og opplevelser innen kunst- og kultur for målgruppen: mennesker med psykiske helseplager.

KKPH fokuserer på deltagernes interesser, ressurser og muligheter og retter seg spesielt mot dem som av ulike grunner opplever det utfordrende å oppsøke, og delta i, ordinære kulturtilbud.

"Enklere tilgjengelighet til kunst- og kulturrelaterte aktiviteter kan bidra til økt deltakelse og kanskje også opplevelse av økt livskvalitet. Kunstmøter kan være bevissthets-skapende, all den tid kunsten gjenspeiler reelle menneskelige erfaringer. En kan si at disse erfaringene langt på vei utgjør kunsten. Og dette kan forstås som folkehelsearbeid, i vid forstand". http://kkph.no/omoss/


Arrangør: Kunst, kultur og psykisk helse / Kulturetaten / Bergen kommune

Sted Nettregistering
Påmeldingsfrist 11.10.2022 23:00


Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.


Kontaktinformasjon:
Kunst, kultur og psykisk helseNets Mastercard Visa Vipps Betingelser og bruk | Personvern | Cookies
Påmeldingsnerder siden 2000 © LetsReg 2023 - Deltager AS