Bergen RecoverySkole - Recovery 2 - Recoveryoppgaver og Recoverystøtte

Hva vil du lære på kurset: 
På dette kurset vil du lære hva som menes med begrepene recoveryoppgaver og recoverystøtte. 

Temaer: 
Hva menes med Recoveryoppgaver, Recoverystøtte, og hvordan vil det å jobbe med egen recovery og motta støtte påvirke identitet og trivsel.

Hvorfor komme på kurs om Recoveryoppgaver og Recoverystøtte?
Et mål med kurset er at du skal forstå hvordan det å jobbe med recovery og recoverystøtte kan bidra til positiv identitet og større tilfredshet i livet.  


NB: Deltakelse på Recovery kurs 2 forutsetter gjennomført Recovery kurs 1.

 

Sted Bergen RecoverySkole
Startdato 24.11.2022 12:30
Sluttdato 24.11.2022 14:30


Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.


Kontaktinformasjon:
Susanne Albertine Davidsen
mob. 408 07 381Logo Deltager AS