Bergen RecoverySkole - Recovery 1 - Introduksjon til Recovery

Kursene til Bergen RecoverySkole skal tilby muligheter til å forstå psykiske og fysiske helseutfordringer, gi kunnskap om hva som kan føre til recovery/tilfriskning, samt bidra til å lære seg å ha styring over eget liv.

Kursene er gratis og tilgjengelig for alle med erfaring med psykiske helse og/eller rusutfordringer, deres familier, venner, pårørende og fagpersoner.

Skolen har mål om å fremme likeverd og kvalitet ved at kursene produseres i samarbeid mellom erfaringskompetanse og fagkompetanse.

Hva vil du lære på kurset: 
På dette kurset bli kjent med «fenomenet» recovery og sentrale verdier i recoverytenkningen. 

Temaer: 
Begrepet Recovery og Recoveryverdier.
 

Hvorfor komme på kurs om Recovery?
Du vil på dette kurset få en utviklet forståelse av Recovery som en personlig og sosial endringsprosess.


Sted Bergen RecoverySkole
Startdato 07.11.2022 12:30
Sluttdato 07.11.2022 14:30


Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.


Kontaktinformasjon:
Susanne Albertine Davidsen
mob. 408 07 381