Parkourkurs Fysak Melkeplassen høst 2021

I Parkour handler det om å komme seg over hindrene man møter. Å ikke gå rundt. Kurset fokuserer på grunnleggende teknikker som vaulting for å komme seg over hindre, presisjonshopp mellom elementer og ikke minst fallteknikker. Det blir også lagt inn litt basistrening for styrke og bevegelighet. Instruktørene vil prøve å tilpasse kurset til ulike nivåer/ behov i gruppen og kan f.eks. dele inn i mindre grupper under treningen.

Kurset har base i innendørs Parkour-anlegg på Fysak Melkeplassen.
Tips: gå for lette og ledige klær og lette sko med god gummisåle (helst innesko). Husk drikkeflaske med vann.

Uke 37 - uke 50 (utenom i høstferien)
Partier delt opp i aldersgrupper. Første trening 14. og 15. september.

Tirsdager:
3. & 4. trinn - kl. 16:00 - 17:15
5. - 7. trinn - kl. 17:45 - 19:00
Onsdager:
5. - 7. trinn - kl. 17:30 - 18:45
8. trinn og oppover - kl. 19:15 - 20:30

På Fysak Melkeplassen
Pris: 250,- (/ Friplass / Aktivitetskort)

Parkourkurset følger retningslinjer for smittevern fra lokale og nasjonale myndigheter og tar utgangspunkt i Nasjonal veileder i smittevern for Idrett.

Friplass
Friplass er en ordning med gratis plasser som vil bidra til at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.
Kriteriet for å kunne melde seg på en Friplass, er at familiens generelle livssituasjon tilsier at en ikke har anledning til å betale for deltagelse (og ikke har aktivitetskort). Velges under "Priskategori" i skjemaet.
Både friplasser og påmeldinger med aktivitetskort registreres kun ved påmelding og informasjon om hvem som benytter dette er konfidensiell. Den deles verken med instruktører/ ledere 
eller andre.

Sted Fysak Melkeplassen


Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.


Kontaktinformasjon:
Trond Økland
mob. 53039690