MOVE IT 2021


Etat for idrett tilbyr friplasser på høstferietilbudet "Move it- uken 2021".

Kriteriet for å få en gratis plass

Kriteriet for å kunne melde seg på en gratis plass, er at familiens generelle livssituasjon tilsier at en ikke har anledning til å betale for deltagelse i år eller har aktivitetskort.

Deltakerinformasjon

Gratisplassene holdes konfidensielt, uten at noen ledere får vite hvilke deltagere det er som har en slik plass.

Påmelding

Påmelding til leiren vil foregå fortløpende. Det er mulig å melde på søsken som er innenfor gitt aldersgruppe.

Utfylling av skjema

Alle felt med *(stjerne) bak må fylles ut. Dere vil motta bekreftelse umiddelbart når skjema er sendt inn til eposten dere har registrert. 

Hvem er aktivitetsuken for?

Aktivitetsuken er for barn som går i 3-7. klasse. Det er ikke nødvendig med bosted i Fana eller Ytrebygda, men deltakerne må møte opp ved enten Kaland idrettshall, Smørås klubbhus, Sandslihallen eller Fana Arena hvor aktivitetsuken finner sted. Mer informasjon om hvor man skal møte opp de ulike dagene vil bli sendt ut i god tid. Torsdagen avsluttes med en felles dag på Fana Arena hvor det legges opp til en rekke ulike aktiviteter innendørs. Aktivitetsuken er passende både for barn som er aktiv og har erfaring fra ulike idretter, og for dem som ikke har vært noe særlig aktiv tidligere. Under aktivitetsuken er det lagt vekt på variert aktivitet hvor barna får mulighet til å prøve helt nye aktiviteter og ikke minst oppleve mestring! 

Adresser å forholde seg til: 

Sandslihallen: Sandslivegen 100, 5254 Sandsli

Kaland idrettshall: Osvegen 335, 5229 Kalandseidet

Smørås klubbhus: Slåtthaugveien 47, 5221 Nesttun

Klatreparken Høyt og Lavt på Nesttun: Osvegen 141, 5227 Nesttun 

Fana Arena: Slåtthaugveien 144, 5221 Nesttun

Hvordan blir uken organisert?

Aktivitetene varer fra kl. 09:00-15:00. Det er mulig å levere barna fra 08:30 hvis det er behov for dette da aktivitetslederne vil være på plass fra denne tiden. Barna vil i forkant av aktivitetsuken bli delt opp i ulike grupper (ca. 15 barn pr. gruppe) ledet av 2-3 aktivitetsledere. Gjennom aktivitetsuken vil de bli introdusert for en rekke aktiviteter. Det vil være 2 ulike aktiviteter hver dag, en før lunsj og en etter lunsj. Når barna skal i Høyt og Lavt klatrepark vil oppmøtet være på Smørås klubbhus der vi starter dagen og etter hvert går samlet opp til parken. Dette er fordi parken kun tilbyr 3 timer klatring i år. Henting blir i parken. Mer informasjon om hvor man skal møte opp de ulike dagene vil bli sendt ut i god tid før aktivitetsuken starter.

Om leiren

I løpet av uken vil det bli aktiviteter både inne og ute. Blant annet kano, friluftsliv, klatreparken Høyt og Lavt, innendørs klatring/buldring og aktiviteter i hall. Vi avslutter aktivitetsuken med en felles dag på Fana Arena. Her vil barna få delta på en rekke ulike og kjekke aktiviteter.

Da dette er en aktivitetsuke med mange utendørsaktiviteter, er det veldig viktig at barna har varme klær tilpasset været utendørs og gjerne skift!  

Før oppstart vil dere motta et informasjonsskriv på e-post med praktisk informasjon om oppmøte og lignende. Det er viktig at dere leser dette informasjonsskrivet grundig når det blir sendt ut. NB vær obs på at oppmøtested varierer mellom Sandslihallen, Høyt og Lavt parken på Nesttun og Kaland idrettshall, Smørås klubbhus og Fana Arena.   

Bilde

Vi tar kun bilder av deltakere som har akseptert det i påmeldingsskjemaet. Bildene vil til orientering bli lagret og kan bli benyttet i annen kommunal markedsføring, for eksempel på kommunen sin nettside, publikasjoner og neste års brosjyrer

Tilrettelegging for de med spesielle behov?

Dersom ditt barn har behov for tilrettelegging for å kunne delta på aktivitetsuken, er vi behjelpelig med det. Ta kontakt, så finner vi en god løsning!


Vennligst bruk kommentarfeltet dersom det er forhold vi må være spesielt oppmerksomme på, eksempelvis matallergier og medisiner. MOVE IT er en aktivitetsskole der ALLE barn skal få muligheten til å oppleve mestring og glede. Derfor er det svært ønskelig at dere informerer oss om barnet ditt har spesielle behov/diagnoser som vi kan tilrettelegge for.

Viktig å huske på: 

  • I påmeldingen må dere melde tilbake om barnas høyde grunnet info klatreparken trenger i forbindelse med reservasjon av seler. 
  • Det er veldig viktig at dere også melder ifra på påmeldingen om eventuelle ønsker for deltakere de ønsker å være på gruppe med (venner, søsken ol.). 
  • Vi ønsker også at foresatte registrerer JA eller NEI i påmelding angående publisering av eventuelle bilder som blir tatt ila uken.
Sted Kaland idrettshall, Sandslihallen, Høyt og lavt, Smørås Klubbhus og Fana Arena
Påmeldingsfrist 08.10.2021 12:00
Startdato 11.10.2021 09:00
Sluttdato 14.10.2021 15:00


Fornavn *
Etternavn *
Fødselsdato (dd.mm.åååå) *
Kjønn
 *
Påmelding MOVE IT *
Aktivitetskortnummer
Høyde deltaker (klatring i klatreparken)
 *
Kompis, deltar en venn?
Navn foresatt/kontaktperson *
E-postadresse *
Mobil *
Adresse *
Postnummer (4 siffer) *
Poststed *
Kommentarer (særlige hensyn)
Kan det bli tatt bilder av deltaker? Hvis ja, se info om bildebruk/lagring over.
 *
Jeg bekrefter at vi oppfyller kriteriene for å motta gratisplass
 *
 *
Ja, jeg samtykker at Bergen kommune kan behandle mine personopplysninger. Jeg er kjent med at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke.
 


Kontaktinformasjon:
Marianne Nilssen
mob. 41127978