FRILANSBANKEN

Frilansbanken er tenkt å være en oversikt over utøvere innen ulike uttrykk. Et verktøy for Bergen kommune som oppdragsgiver og en mulighet for utøvere som ønsker å registrere seg for mulige oppdrag. En "bank" over potensielle utøvere, instruktører m. fl. som kan tilby oppdrag av ulik art. 


Vi søker frilansere til oppdrag for barn, unge, familier, personer med utviklingshemning og mennesker med psykiske helseplager. 


Eks. på frilansere kan være: 

 • Musikere som for eks. kan være instruktør på kurs, workshops og minikonserter.
 • Forfattere til skrivekurs, opplesning, samtale og workshops.
 • Skuespillere som instruktør på kurs, workshops, og til opptreden og underholdning.
 • Kunstnere/utøvere innen visuelle uttrykk (tegne, male, film, foto, design) for kortere kurs, aktiviteter eller workshops.
 • Utøvere innen tradisjonhåndverk.
 • Formidler/foredragsholder innen ulike tema
 • Danseinstruktører
 • Teatergrupper/band/virksomhet innen ulike kunstarter som for eksempel kan ha forestillinger/konserter/workshop for ulike målgrupper, f.eks. Barnelørdag
  NB! Skriv virksomhetens navn og kontaktperson

Vi vektlegger kvalitet, profesjonalitet, formidlingsevne og gode sosiale evner.


Registrerings-frist: Fortløpende


Ønsker du oppdrag?

 • Registrer din kontaktinfo i skjema nederst på denne siden. Se bort fra feltet priskategoriOm virksomheten som utøver/e har et firmanavn så skriv det inn under virksomhetens navn, vi ber også om at du skriver inn organisasjonsnummer om du har det.

  • Skriv en kortfattet beskrivelse der du konkret og tydelig beskriver hva du kan tilby. Skriv gjerne også hva du trenger av utstyr/materiell.

  • Skissèr eventuelt honorar, eller referer til satser som f.eks. Creo, BKFH, NoDa m.fl.

  • Skriv eventuelt turneperiode.

  • Legg ved beskrivelse og oppdatert CV (i samme dokument), gjerne med referanser.

 • Send beskrivelse med CV til:  kulturetaten@bergen.kommune.no

 • NB! Merk eposten med FRILANSBANKEN i emnefeltet.

Kryss av for profesjon/uttrykk: Visuelle uttrykk, musikk, litteratur, dans, drama/teater, annet (spesifiser) og for målgrupper, f.eks. barn, unge, familier, personer med utviklingshemning, mennesker med psykiske helseplager. 

Ønsker du fortrinnsvis oppdrag formiddag eller ettermiddag, eventuelt helg - så er det fint om du krysser av for det og. 

Vær oppmerksom på at mange av kommunens tilbud til de ulike målgruppene foregår på ettermiddag/kveld - bortsett fra tilbud til målgruppen: mennesker med psykiske helseplager som i hovedsak foregår på dagtid.

Registreringer uten beskrivelse og CV slettes etter to uker om ikke beskrivelse med CV er mottatt på epost:  kulturetaten@bergen.kommune.no

Vi anbefaler at du har beskrivelse og CV klar når du fyller ut skjema og at du sender beskrivelse inkludert CV samtidig, helst i en PDF.
Merk vedlegget med navn/ev. initialer og genre, f.eks. Ole Brumm_musikk.

Les mer om Kulturetaten her

Ansvarlig: Team aktivitet, Kulturetaten, Bergen kommune


Sted Nettregistrering
Påmeldingsfrist 30.12.2022 23:00
Startdato 21.09.2018 14:00
Sluttdato 30.12.2022 23:00
Antall ledige plasser: 169


Fornavn *
Etternavn *
Virksomhetens navn
Organisasjonsnummer
Nettsted, eventuelt FB side
E-postadresse *
Beskrivelse med CV sendes ev. lastes opp
Priskategori *
Mobil *
Adresse *
Postnummer *
Poststed *
Visuelle uttrykk
Musikk
Litteratur
Dans
Teater/drama
Andre uttrykk? Spesifiser
Er du interessert i oppdrag som ringevikar?
Hvor fant du informasjon om FRILANSBANKEN? *
 *
Ja, jeg samtykker at Bergen kommune kan behandle mine personopplysninger. Jeg er kjent med at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke.
 


Kontaktinformasjon:
Livelin Remme