Logo Bergen kommune

Generelt


Deltager.no er en påmeldings- og betalingstjeneste som fungerer som et mellomledd mellom den enkelte arrangør og sluttbruker. Tjenesten selger deltagelse til ulike typer av arrangementer. www.deltager.no er ikke ansvarlig for gjennomføringen av det enkelte arrangement, dets kvalitet eller innhold. www.deltager.no refunderer ikke deltakeravgifter som følge av avlyst arrangement, noe som må tas opp med den enkelte arrangør.

Disse brukerbetingelsene gjelder for registrering som bruker av tjenesten og for påmelding til de arrangementer som er publisert på www.deltager.no. Brukerbetingelsene utgjør sammen med din påmelding, bekreftet gjennom en kvittering som sendes deg pr. epost, det samlede avtalegrunnlaget for påmeldingen.
Brukerbetingelsene og annen informasjon på www.deltager.no er kun tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres fortløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling. Versjonsnummeret blir gjentatt på ordrebekreftelsen. Endringer i brukerbetingelsene vil fortløpende publiseres på www.deltager.no.
Disse brukerbetingelsene gjelder kun for privatpersoner.

1. Parter
Tilbyder av tjenesten www.deltager.no  er DnB Nor ASA, Stranden 21-0250 Oslo (besøksadresse), 0021 Oslo (postadresse), org.nr. 981 276 957, e-post  [email protected] og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss". Bruker av tjenesten er den person som gjennomfører og betaler for påmeldingen, og blir i det følgende benevnt '"du", "deg", "din" eller "ditt".

2. Gjennomføring av påmeldinger
For at du skal føle deg trygg på hvordan du melder deg/dine på, har vi beskrevet påmeldingsprosessen som består av følgende punkter:

3. Bestillingsvilkår
For å melde deg på som deltager på et arrangement som er registrert og tilbudt på www.deltager.no, må du først registrere deg som medlem på www.deltager.no. Når vi mottar din påmelding, vil vi bekrefte denne og automatisk sende en kvittering til deg på den e-post adressen du oppga ved registrering. Les nøye gjennom kvitteringen når du mottar den, og undersøk om kvitteringen er i overensstemmelse med den påmeldingen du har gjort.

4. Opplysninger om tjenesten
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon som mulig basert på den informasjon som den enkelte arrangør har gitt. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på vårt nettsted, vår markedsføring eller på annen måte.

5. Priser
Totalkostnaden for påmeldingen vil fremkomme før påmeldingsprosessen avsluttes. Prisen som fremkommer vil inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.

6. Betaling
Deltageravgiften gjøres opp med bruk av enten Visa kredittkort eller Mastercard kredittkort.
Deltageravgiften  blir belastet ditt kredittkort når påmeldingen er blitt bekreftet ved e-postkvitteringen. Dersom kortutsteder avviser transaksjonen, f.eks. pga. manglende dekning eller kortet er sperret, vil ikke påmeldingen ikke kunne gjennomføres. I de tilfeller dette skjer vil du får beskjed i betalingsbildet om at kortet er avvist av kortutsteder.

7. Undersøkelse av påmeldingene
Etter at du har foretatt en påmelding bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om kvitteringen er korrekt.

8. Dine rettigheter ved feil og mangler (reklamasjon)
Dersom vår kvittering(ordrebekreftelse) sendt deg pr. e-post, ikke er i samsvar med den bestillingen du har gjort, kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen eller avbestilling av påmeldingen. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner

9. Avlyst arrangement eller endringer i arrangement
I tilfelle et arrangement blir avlyst eller endret vil arrangøren opplyse om dette via e-post til alle påmeldte. Arrangøren tar hånd om alle spørsmål vedrørende eventuell refundering ved avlyst arrangement. Deltager.no refunderer ikke deltageravgifter ved avlyst arrangement.
Alle spørsmål om arrangementet og dets gjennomføring rettes til den enkelte arrangør.

10. Personopplysninger
Deltager.no lagrer kun opplysninger til statistisk bruk og for å kunne gjennomføre våre forpliktelser ovenfor deg.
Deltager.no bygger ikke personprofiler og vil ikke utlevere informasjon til tredjepart eller sende direktereklame uten aktivt samtykke fra brukeren. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

  • du har samtykket til utleveringen, eller
  • når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført påmeldingen, eller
  • i lovbestemte tilfeller.

Hvis du ønsker å endre/slette personopplysninger logg deg på "Din side" på deltager.no og følg instruksene som er gitt der.
Dersom du har spørsmål om bruk av personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss enten på e-post [email protected] eller på telefon til vår kundeservice telefon 815 00 545.

11. Angrerett
Angrerett gjelder ikke ved kjøp av billetter eller andre tidsbestemte ytelser (jf Angrerettloven §19b).

12. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor. Denne nettbutikken  er Nsafe merket og dersom du her opplever brudd på Nsafe Retningslinjene kan du klage til Nsafes klagenemd, eNemda.

http://forbrukerportalen.no/

http://www.nsafe.no/


Nets Mastercard Visa Vipps Betingelser og bruk | Personvern | Cookies
Påmeldingsnerder siden 2000 © LetsReg 2023 - Deltager AS