Bergen Recoveryskole - Forstå deg selv (litt) bedre, - og gjør noe med det

Kursene til Bergen RecoverySkole skal tilby muligheter til å forstå psykiske og fysiske helseutfordringer, gi kunnskap om hva som kan føre til recovery/tilfriskning, samt bidra til å lære seg å ha styring over eget liv.

Kursene er gratis og tilgjengelig for alle med erfaring med psykiske helse og/eller rusutfordringer, deres familier, venner, pårørende og fagpersoner.

Skolen har mål om å fremme likeverd og kvalitet ved at kursene produseres i samarbeid mellom erfaringskompetanse og fagkompetanse.

Om dette kurset: 

Negative følelser, tunge tanker er noe alle mennesker kjenner på i perioder av sitt liv. Ved å lære mer om hvorfor det er slik, og hvordan følelser og tanker henger sammen kan man selv gjøre noen forandringer slik at man får det bedre i hverdagen.

Hva vil du lære på kurset? Å forstå deg selv og dine reaksjoner bedre og hvordan du kan få det bedre med deg selv i hverdagen

Temaer: Tanker, følelser, kroppslige reaksjoner, handlinger og sammenhenger mellom disse, ulike verktøy

Hvorfor komme på kurs og lære om selvfølelse? 

Lær deg ulike verktøy som du kan bruke i hverdagen.
Bli tryggere på deg selv.
Bli mer oppmerksom på deg selv og egne følelser.
Lær mer om deg selv og forstå andre bedre

Kurset vil gå mandager og fredager over 2 uker, 3 timer pr dag, kl 11.00 – 14.00

 

Det er begrenset med plasser. 

Oppstart 26 oktober 2020

Sted Bergen RecoverySkole
Påmeldingsfrist 28.10.2020 15:00
Startdato 26.10.2020 11:00
Sluttdato 06.11.2020 14:00


Påmeldingsfristen har gått ut


Kontaktinformasjon:
Kent Etwin Alsaker og Anne Turid Nygaard
mob. 48085211/48002032