SKRIVERSAMLING for nåværende og tidligere skrivere i tidsskriftet Kraftverk
Lørdag 17. oktober 2020 Kl. 11.00 -16.00 (Med forbehold om nok påmeldte).
NB! Kun 20 plasser. Egenandel kr. 600,- inkludert enkel lunsj. 
Tilreisende deltakerne må bekoste reise og opphold selv.  
NB! Frist for påmelding: Torsdag 1.oktober kl. 15.00


Kunst, kultur og psykisk helse ønsker å invitere nåværende og tidligere skrivere i tidsskriftet Kraftverk til samling med foredrag, lunsj og workshops lørdag 17.oktober. Skriverne må, i utgangspunktet, ha publisert tekst/er i tidsskriftet Kraftverk for å kunne melde deg på skriversamlingen.

Vi ønsker med denne samlingen å anerkjenne skrivernes interesse for, og arbeid med, et skriftlig uttrykk. Gjennom publisering i tidsskriftet Kraftverk har skriverne erfart prosesser med å bearbeide tekster i samarbeid med redaksjonen.

Det er totalt tyve plasser på skriversamlingen, ti på hver workshop. Ved eventuelle ledige plasser vil deltakere fra skrivekurs for viderekomne få anledning til å melde seg på. Om du ønsker å stå på venteliste ber vi om at du sender epost til kkph@bergen.kommune.no 

Samlingen arrangeres i lokalene til Bergenhus og Årstad kulturkontor, Strømgaten 1. 
I bygget til gamle Kunsthøyskolen som ligger like overfor jernbanestasjonen.
Vi følger Bergen kommune sine smittevernregler.

PROGRAM

11.00 Velkommen. 
         Informasjon om dagen, inkludert smittevernregler og rømningsveier

11.15 Hvordan skal vi lese for å kunne skrive godt?
         ved Gisle Selnes, professor i allmenn litteraturvitenskap UIB

12.00 Lunsj 

13.00 Innlegg ved skriver Hanne Østhagen

13.10 Innlegg ved skriver Johanne Magnus

13.20 Pause - deltakerne går til workshop A eller B som valgt ved påmelding

13.30 Oppstart workshop 

         A: Diktspråk og hverdagsspråk. 10 plasser
             Å holde skriveprosessen i gang ved forfatter Henning Bergsvåg

        B: Hvordan jobbe med kortprosa. 10 plasser

            Å holde skriveprosessen i gang ved forfatter Annette Mattsson

14.15 Pause

14.30 Workshop fortsetter 

15.15 Felles samling/avslutning/evaluering

16.00 Vel hjem

Tidsskriftet Kraftverk ble etablert i Bergen kommune i 2001 som en del av prosjektet Kunst, kultur og psykisk helse. I bystyremøte 25.05.09 ble det vedtatt at arbeidet med Kunst, kultur og psykisk helse (KKPH) videreføres fra prosjekt til å bli en del av Bergen kommunes ordinære arbeid. Plan for Kunst, kultur og psykisk helse 2010 - 2014 ble vedtatt i Bergen bystyre 25.01.2010. Planen videreføres.

Les gjerne mer på www.kkph.no. Tidsskriftet Kraftverk utgis to ganger årlig, en digital utgave på vårparten og en trykt utgivelse senhøstes.

NB! Tilreisende deltakerne må bekoste eventuell reise og opphold selv.

Målgruppen for samlingen er skrivere som definerer seg inn i KKPH sin målgruppen mennesker med psykiske helseplager. Melder du deg på kurs/aktivitet innen Kunst, kultur og psykisk helse definerer du deg selv inn i målgruppen. Påmelding til skriversamlingen fordrer aksept av deltageravtalen.

Les deltageravtalen her

Er skriversamlingen full? Skriv deg eventuelt inn på uforpliktende venteliste her, slik at vi kan kontakte deg om noen trekker seg.

Arrangør: Bergen kommuneKulturetatenTeam aktivitetKunst, kultur og psykisk helse.

NB! Når du melder deg på samlingen blir du bedt om å oppgi din adresse. Din adresse er kun til intern bruk/statistikk for Bergen kommune. 

Sted Bergenhus og Årstad kulturkontor, Strømgaten 1 (Gamle kunsthøyskolen)
Påmeldingsfrist 14.10.2020 12:00
Startdato 17.10.2020 11:00
Sluttdato 17.10.2020 16:00


Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.


Kontaktinformasjon:
KKPH