Parkourkurs Fysak Melkeplassen høst 2020

Parkourkurs Fysak Høst 2020

I Parkour handler det om å komme seg over hindrene man møter. Å ikke gå rundt. Kurset fokuserer på grunnleggende teknikker som vaulting for å komme seg over hindre, presisjonshopp mellom elementer og ikke minst fallteknikker. Det blir også lagt inn litt basistrening for styrke og bevegelighet. Instruktørene vil prøve å tilpasse kurset til ulike nivåer/ behov i gruppen og kan f.eks. dele inn i mindre grupper under treningen. Antall deltagere begrenses så gruppestørrelse ikke overskrider 20 stk på hver aldersgruppe.

Kurset  holdes i innendørs Parkour-anlegg på Fysak Melkeplassen. Ta med innesko og drikkeflaske.

Onsdager fra 14. okt - 16. des
For aldersgruppen 5.-7. trinn:  kl. 17:00 - 18:15
For aldersgruppen fra 8. trinn t.o.m. 18 år:  kl: 18:45 - 20:00

(aldersgruppe velges i skjemaet under)
På Fysak Melkeplassen
Pris: 400,-

Parkour på Wikipedia

Parkourkurset følger retningslinjer for smittevern fra lokale og nasjonale myndigheter og tar utgangspunkt i Nasjonal veileder i smittevern for Idrett. De påmeldte får tilsendt mer informasjon pr. e-post før oppstart.

Sted Fysak Melkeplassen
Påmeldingsfrist 27.10.2020 17:00


Påmeldingsfristen har gått ut


Kontaktinformasjon:
Trond Økland
mob. 53039690