Tankerom Bokbinding

Oppstart:   Torsdag 5. april 2018
Tid:            11.00 til 14.00 (med forbehold o m nok påmeldte)
Varighet:    6 ganger à 3 timer. Maks. 6 plasser

Kursavgift: Kr 700,-. 

Sted:          Kursholder sitt atelier i Gamle Bergen museum, Nyhavnsveien 4, 2. etg.      (like bak restauranten).

Om kurset

Deltakerne vil i løpet av kurset lære seg bokbinding med utgangspunkt i dekorative innbindingsmetoder. I løpet av 6 uker arbeides det med 3 ulike teknikker; enkle hefter, japansk- og koptisk bokbinding. Dette er bøker som kan brukes til bl.a. tegne/skissebok, diktbok, presentasjon av egne tekster og bilder, fotoalbum etc.

I tillegg vil deltakerne få en innføring i dekorering av papir, der det males på papir etter gamle teknikker som bokbinderne anvendte, for deretter å anvende papiret som omslag for noen av bøkene.

Forkunnskaper kreves ikke.

 

Om kursholder

Elisabeth Rydland Nilssen er billedkunstner, og arbeider med utgangspunkt i ulike teknikker. De siste årene har hun holdt flere kurs i bokbinding både for KKPH, Den Kulturelle Skolesekken og i egen privat regi. 

Les mer om kunstneren på hennes hjemmeside: www.ern.no



NB! Målgruppen for kurset er mennesker med psykiske helseplager. Melder du deg på kurs innen Kunst, kultur og psykisk helse definerer du deg selv inn i målgruppen.

Arrangør: Bergen kommune, Enhet for kulturformidling og deltakelse ved Kunst, kultur og psykisk helse .

Les deltageravtalen her

(Vær obs på at sykdom eller annet fravær av kursholder kan forskyve sluttdato)

NB! Når du melder deg på kurset blir du bedt om å oppgi din adresse. Din adresse er kun til intern bruk/statistikk for Bergen kommune.


Sted Gamle Bergen museum
Påmeldingsfrist 03.04.2018 13:00
Startdato 05.04.2018 11:00
Sluttdato 10.05.2018 13:00


Påmeldingsfristen har gått ut


Kontaktinformasjon:
KKPH