ALIS logo

Emnekurs (18 timer) i individuell veiledning og supervisjon for allmennleger - Stavanger 15.-16. februar

Rammer:

2 + 2 timers forberedelser, og 2 dager kurs 15. – 16. februar 2023 (7+7 timer).

Organisering

Kurset inneholder mye erfaringsutveksling, diskusjon og ferdighetstrening og holdes derfor fysisk.

Antall deltakere: 

Inntil 30

Kursledelse:

Kursledere Morten Munkvik og Kari Ersland, og ALIS Vest

Kursarrangør:

ALIS-Vest

Kursavgift:

3900,- Vi oppfordrer alle til å be om refusjon av kursavgift og om praksiskompensasjon fra sin kommune

Kurspakke 1:

1620,- Inneholder dagpakke*2 inkl. lunsj begge dager

Kurspakke 2:

2320,- Inneholder 3-retters middag + dagpakke*2 inkl. lunsj begge dager

Overnatting: 
Trenger du overnatting i forbindelse med 2-dagers kurset, ta kontakt med Clarion Hotel Energy - Stavanger via resepsjonen på [email protected] eller 51347800 og oppgi kode 24606 for å få rom til avtalt pris. Hotell betales av den enkelte før avreise. 

Læringsmål:

Kurset oppfyller følgende læringsmål i ny spesialistutdanning:
ALM 002 og FKM LM 04, 20, 23 og 73

FORBEREDELSER TIL BEGGE KURSDAGENE

  • Les Kurshefte om individuell veiledning og supervisjon i allmennpraksisog klikk innom lenkene du finner interessante.
  • Gjør deg kjent med temaheftene Felles kompetansemål og Allmennmedisin kliniske læringsmål.
  • Til gruppesamtale om egen læring - Ta med deg et eksempel fra din egen læring under spesialistutdanningen i allmennmedisin (Altså etter turnustjenesten.) Vi leger lærer på mange måter, og det er nyttig å brukes egne personlige erfaringer når vi snakker om dette.
  • Til ferdighetstrening i veiledningssamtaler - Ta med deg en fersk situasjon eller et problem fra ditt nåværende arbeid, som er uløst eller uferdig, og som du ønsker veiledning på. Det kan være relatert til pasientarbeid eller til forhold på ditt legekontor, eller samhandling med andre deler av helsevesenet. Tenk gjerne gjennom hvordan du blir berørt av dette.

MÅL MED KURSET: 
Deltakerne skal få motivasjon og kompetansepåfyll til å drive med individuell veiledning og supervisjon.

PROGRAM KURSDAG 1

0900   Velkommen og informasjon om dagen.

0915    Hvem er vi? Presentasjon av alle kursdeltakerne.  Forventninger.

1015    Pause

1030    Gjennomgang av viktige begreper i spesialistutdanningen.

1115    Demonstrasjon av første samtale mellom individuell veileder og ALIS.

1130    Lunsjpause

1230    Veiledningspedagogikk - Hvordan kan samtaler med veileder bidra til læring?

1310    Demonstrasjon av veiledningssamtaler - Hvordan og hvordan ikke?

1330    Pause

1345    Gruppearbeid: Ferdighetstrening i veiledningssamtaler ved hjelp av triader. Problemstillingene som dere har forberedt blir tema for samtalene.

1450    Gjennomgang i plenum av gruppearbeidet.

1515    Hvordan gi tilbakemeldinger til ALIS?

  • Innledning
  • Øvelse to og to i å motta ros.
  • Kritisk tilbakemelding til ALIS - Hvordan og hvordan ikke?
  • Tilbakemelding til veileder, både rosende og kritiske. Øvelse i plenum.

1550    Kommentarer til dagens program og litt om forberedelsene til neste kursdag.

1600    Slutt

PROGRAM KURSDAG 2

0900    Velkommen og plan for dagen

0915    Rollespill, Morten og Kari er ALIS

1015    Pause 15 min

1030    Info fra ALIS vest

1130    Lunsj

1230    Info fra ALIS vest forts.

1315    Hvordan gjennomføre felleskonsultasjon?

1400    Pause

1415    Kompetansevurdering, attestasjon av læringsaktiviteter og godkjenning av læringsmål. Veileders dobbeltrolle som hjelper og som dommer. Hvilke dilemmaer kan oppstå? 

Hvordan gjør vi det i praksis? 

Innledning, «summegrupper» og plenumssamtale der deltakerne deler eksempler, erfaringer og tanker          

1500    Pause

1515    Hva gjør veileder ved grunnleggende tvil om ALIS bør godkjennes? Hvem kan veileder rådføre seg med? Hvordan kan saksgangen bli?

1545    Skriftlig og muntlig kursevaluering.

1600    Slutt


*Påmeldingen er bindende etter at påmeldingsfristen er gått ut*

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon