ALIS logo

Dagskonferanse om spesialistutdanning i allmenn- og samfunnsmedisin

Rød løper for ALIS og SamLIS

ALIS/SamLIS Øst har gleden av å inviterer til kurs om spesialistutdanning i allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Målgruppe:  Kommuner og virksomheter i Akershus, Buskerud og Innlandet

  • Helseledere i kommuner og ledere i statlige virksomheter
  • Andre i kommunen eller statlige virksomheter som jobber med fastlegeordningen og spesialistutdanningen av leger
  • Kommuneoverleger
  • Ledere i kompetanseportalen


Temaer vi skal innom:

  • Hva vinner vi ved å være en god spesialistutdanning
  • Suksesshistorier
  • Alternative veier til mål
  • Samfunnsmedisin - fortsatt i støpeskjeen
  • ALIS-avtaler og tilskudd
  • Kompetansevurdering i praksis -  gode tips ved bruk av kompetanseportalen

Vi vil legge opp til mye diskusjon, og forventer aktiv deltakelse. Send oss gjerne problemstillinger på forhånd slik at vi får forberedt oss best mulig.  Vi setter av mye tid til spørsmål. 

Forberedelser : Les gjennom spesialistforskriften med kommentarer, ikke ta alt like grundig, konsentrer deg om kommunens  ansvar og oppgaver. Forskriften med kommentarer finner du her. Ta gjerne vår nye nettkurs, link blir sendt etter påmelding. 

Påmeldingsfrist: 27.08.2024. Kursavgift kr. 1000. Kurset vil bli søkt godkjent som 6 valgfrie kurspoeng  til videre- og etterutdanning. 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Mobil
 *
Kommune
 *
Stilling
 *
Parallellsesjoner - ALIS-tilskudd eller Samfunnsmedisin
 *
Betalingsmetode
 *