ALIS logo

Nasjonal ALIS konferanse 2022 og Avslutningskonferanse ALIS Vest prosjekt

Velkommen til 2 dagers konferanse i Bergen 7. - 8. september 2022!

Det er hybrid-arrangement. Fristen for fysisk deltakelse er gått ut, men det er fremdeles mulig å melde seg på digitalt t.o.m. 05.09.22. Det sendes ut lenke (livestream) til deltakerne dagen før konferansestart; 6. september. 

Deltakelse er gratis.


Det vil bli gjort opptak av begge konferansedagene, som vil gjøres tilgjengelig etter konferansedagene er avsluttet. Dag 1 

Avslutningskonferanse for ALIS vest prosjektet som fullføres sept 2022

7. september i Grieghallen, Bergen storstue

Temaer er hvordan lykkes med prosjekter som ALIS vest, erfaringer fra kommunene med et slikt prosjekt og fra ALIS selv. Forskning fra 5 år med prosjektdrift resultater for rekruttering og stabilisering i deltagende kommuner presenteres m.m.

Dag 2 

Nasjonal ALIS konferanse 2022, arrangert av alle 6 ALIS kontorene

8. september på Hotel Norge by Scandic 

Temaer er evaluering av ny spesialiseringsordning i allmennmedisin fra kommunens ståsted, interkommunalt samarbeid i ALIS utdanning, ALIS tilskudd, evaluering av handlingsplanen for fastlegeordningen og paneldebatt om rammene i spesialistutdanning m.m

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon