ALIS logo

Kurs i individuell veiledning i spesialistutdanningen for leger, Oslo 22.08 og 26.09.24

Kurs i individuell veiledning i spesialistutdanningen for leger :

 • Torsdag 22. august 2024 og
 • Torsdag 26 september 2024

ALIS og SamLIS-kontorene i Oslo og  Øst har gleden av å invitere til  kurs i individuell veiledning i spesialistutdanningen for leger på Legenes hus i Oslo, møterom Hippokrates. Kurset er godkjent med 18 poeng i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin og med 18 poeng som klinisk emnekurs i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

Kursledere: Randi Ofstad og Tone Cathrine Giercksky

Rammen for kurset:  
Kurset går over to dager.  2 x 2 timer forberedelse og 2 x 7 timer oppmøtekurs, totalt 18 timer.  Hver dag kl. 09.00 - 16.00. Lunsjbuffet med varme og kalde retter.

Målgruppe: 
Veiledere av LIS3 i ny ordning for spesialistutdanningen i allmennmedisin og samfunnsmedisin. LIS1-veiledere, SamLIS og ALIS er også velkomne.

Organisering: 
På grunn av mye egenaktivitet, diskusjon og praktisk ferdighetstrening i grupper gjennomføres kurset ved fysisk oppmøte.

Forberedelser før kurset:

 • Les Kurshefte om individuell veiledning og supervisjon i legers spesialistutdanning. Du finner det her. Vi tar med et hefte til hver på første kursdag.
 • Les Spesialistforskriften med kommentarer. Orienter dere om det som står om "registrerte utdanningsvirksomheter", det omfatter allmenn- og samfunnsmedisin. Det er ikke forventet at dere skal pugge innholdet. Hopp over det som står om "godkjente utdanningsvirksomheter", det gjelder sykehusene. 
 • Les temaheftet for allmennmedisin eller temahefte for samfunnsmedisin.
 • Til gruppesamtale om egen læring: Ta med en case/eksempel på en situasjon du har blitt veiledet i etter studietiden. Om du ikke har fått noe særlig veiledning ber vi deg huske en episode der du skulle ønske at du hadde fått veiledning. Den finnes. Dette skal brukes i gruppearbeidet som innleder kurset.
 • Ta også med eksempel fra egen praksis: En konkret problemstilling du står oppe i nå, og som du ønsker veiledning på (til bruk i ferdighetstrening). 

Kurset bidrar til oppnåelse av følgende læringsmål:

 • FKM LM-04: Kunne håndtere etiske utfordringer i egen spesialitet, gjennomføre etisk refleksjon og veilede andre
 • FKM LM-20: Ha gode ferdigheter i å veilede og gi supervisjon.
 • FKM LM-23: Kunne kommunisere om eget fag på en måte som er tilpasset mottakere som kollegaer, samarbeidspartnere, pasienter og media.
 • FKM LM-73: Kunne reflektere over hvordan egne egenskaper, holdninger og verdier påvirker arbeidsmiljøet og rollen som arbeidstaker, leder og kollega.
 • ALM-002: Kunne evaluere styrker og begrensninger i egne kunnskaper og ferdigheter, og selvstendig kunne veilede kolleger i tilsvarende evaluering.
 • ALM-042 Kommunikasjon og samhandling: Ha gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig, og kunne forstå pasientens nonverbale kommunikasjon.
 • ALM-047 Kommunikasjon og samhandling: Selvstendig kunne håndtere uenighet og følelsesmessige vanskelige samtaler.
 • SAM-008: beherske formidling av bred samfunnsmedisins kunnskap og være i stand til å veilede og gi råd til samarbeidspartnere, virksomheter, beslutningstakere, befolkning og media
 • SAM-009: Ha god kunnskap om sin rolle som rådgiver i egen organisasjon.

Annen praktisk informasjon: 

 • Kursavgift kr.  4400,-  Følger legeforeningens satser. For allmennmedisin dekkes dette av kommunen, ved bruk av ALIS-tilskuddet. 
 • Obligatorisk dagpakke inkl. lunsjbuffet på kr. 400 pr dag kommer i tillegg til kursavgiften. Dette kan søkes refundert av legeforeningens fond II sammen med reise- og ev. hotellutgifter.

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Hvem er du veileder for?
 *
Hvilken kommune/virksomhet er du tilknyttet som veileder?
 *
Har du allergier eller andre mathensyn?
Andre ting vi bør vite?
Betalingsmetode
 *