ALIS logo

Kurs for individuelle veiledere i spesialistutdanningen for leger

Velkommen til Bodø og Wood hotel! ALIS og SamLIS Nord har gleden av å invitere til nytt emnekurs for individuelle veiledere i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset er godkjent i allmennmedisin som klinisk emnekurs (18 timer) i videre- og etterutdanning og i samfunnsmedisin som valgfritt kurs (18 timer) i videre- og etterutdanning.


Kursledere: Gro Thomassen og Kine Kalstad som som begge er spesialister i allmennmedisin. Mona Søndenå som er spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin.

Rammen for kurset:  Kurset går over to dager.  2 x 2 timer forberedelse og 2 x 7 timer oppmøtekurs, totalt 18 timer.  

Organisering: På grunn av mye egenaktivitet, diskusjon og praktisk ferdighetstrening gjennomføres kurset kun ved fysisk oppmøte.

Målgruppe: LIS1-veiledere og veiledere for LIS i allmennmedisin og samfunnsmedisin. LIS i allmennmedisin og samfunnsmedisin er også velkomne, da kurset bidrar til å oppfylle en rekke læringsmål.


Kurset bidrar til oppnåelse av følgende læringsmål:

 • FKM LM-04: Kunne håndtere etiske utfordringer i egen spesialitet, gjennomføre etisk refleksjon og veilede andre
 • FKM LM-20: Ha gode ferdigheter i å veilede og gi supervisjon.
 • FKM LM-23: Kunne kommunisere om eget fag på en måte som er tilpasset mottakere som kollegaer, samarbeidspartnere, pasienter og media.
 • FKM LM-73: Kunne reflektere over hvordan egne egenskaper, holdninger og verdier påvirker arbeidsmiljøet og rollen som arbeidstaker, leder og kollega.
 • ALM-002: Kunne evaluere styrker og begrensninger i egne kunnskaper og ferdigheter, og selvstendig kunne veilede kolleger i tilsvarende evaluering.
 • LM-042 Kommunikasjon og samhandling: Ha gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig, og kunne forstå pasientens nonverbale kommunikasjon.
 • ALM-047 Kommunikasjon og samhandling: Selvstendig kunne håndtere uenighet og følelsesmessige vanskelige samtaler.
 • SAM-008: beherske formidling av bred samfunnsmedisins kunnskap og være i stand til å veilede og gi råd til samarbeidspartnere, virksomheter, beslutningstakere, befolkning og media
 • SAM-009: Ha god kunnskap om sin rolle som rådgiver i egen organisasjon.


Forberedelser før kurset:

 • Les Kurshefte om individuell veiledning og supervisjon i allmennpraksis. Er du samfunnsmedisiner leser du også kursheftet da det er de samme pedagogiske prinsippene som gjelder – læringsmålene er forskjellige. Vi deler også ut kursheftet første kursdag.
 • Les Spesialistforskriften med kommentarer. Orienter dere om det som står om allmennmedisin og evt. om samfunnsmedisin. Det er ikke forventet at du skal pugge innholdet.
 • Hjemmeoppgave 1: Ta med et eksempel fra din arbeidsdag der du fikk veiledning eller skulle ønske du fikk veiledning.  
 • Hjemmeoppgave 2: Ta med et problem /situasjon du står i nå som du ønsker veiledning på. (Her kan du tenke bredt: du og pasient, du og helsesekretær, du på legevakt, du og media, du og byråkratiet).
 • Hjemmeoppgave 3: Gjennomfør en evalueringssamtale med din kandidat. Har du ingen kandidat kan du hospitere hos kollega som observatør. Samfunnsmedisinere kan eventuelt diskutere med kollega. Forslag til spørsmål: 
  • Hvordan synes du din læring som SamLIS/ALIS/LIS 1/student har vært til nå?  
  • Hvordan synes du veiledning og supervisjon har fungert til nå? 
  • Hva kan forbedres eller gjøre at du lærer mer? 
 • Hjemmeoppgave 4: Gjennomfør en felleskonsultasjon med din kandidat eller kollega (gjelder ikke samfunnsmedisin).


Annen praktisk informasjon: 

 • Kursavgift kr.  4400,-  Følger legeforeningens satser. For allmennmedisin dekkes dette av kommunen, ved bruk av ALIS-tilskuddet. 
 • Obligatorisk dagpakke inkl. lunsj kommer i tillegg til kursavgiften. Dette kan søkes refundert av legeforeningens fond II sammen med reise- og ev. hotellutgifter.
 • Om det blir nok påmeldte arrangerer vi felles middag torsdag. 


Avbestilling etter 20. juni 2024 refunderes ikke.

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Hvilken kommune jobber du i?
 *
Hva er din funksjon rolle?
 *
Allergier eller behov for annen tilrettelegging?
Dagpakke for to dager inkludert lunsj og pausemat
 *
Overnatting i standard enkeltrom. Inkludert frokost.
Overnatting
 *
Felles 3-retters middag servert i hotellets restaurant. Drikke ikke inkludert.
 *