ALIS logo

Veilederdag - Oppfølgingsdag etter gjennomfør veiledningskurs

Takk for din deltagelse på veiledningskurs for veiledere i allmennmedisin. Mange har etterlyst ett oppfølgingskurs. Det skal vi ha:

Tid: Onsdag 27 september 2023, kl. 09.00 – 15.30

Sted: Legenes hus, Christiania Torv 5, Oslo.

Programmet inneholder:

  • Øvelser: Videreutvikling av ferdigheter som veileder
  • Fordypning i pedagogikk: Hvordan lærer voksne
  • Fordypning i kompetansevurdering: Når er læringsmålet oppnådd
  • Siste nytt om læringsmål og læringsarenaer

Vedlagt ligger detaljert program.

Vi har fått med oss Marie Thoresen fra Helsedirektoratet som skal ha innlegg om kompetansevurdering og hvordan veilede voksne. Hun er spesialist i indremedisin og lungesykdommer, og har mastergrad i medisins utdanning.

Deltakerne må ta med seg en suksesshistorie fra egen veiledning og en utfordring der du sto fast i veiledningen.

Allmennmedisin: godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst). Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i ny spesialistordning: ALM-002, 042, 047. Samfunnsmedisin: godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål: SAM-008 og 009. Kurset dekker også følgende felles kompetansemål: FKM 004, 020, 023 og 073.


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon