AdO - seminar. Fysisk aktivitet og mestring for barn og unge med psykiske utfordringer

Seminar: Fysisk aktivitet og mestring for barn og unge med psykiske utfordringer.

Tisdag 12.mars.19 kl.18.00-20.00.


 

Registreringsskjema