Praktisk kurs i allergen immunterapi (AIT)

OBS - kurset utsettes til våren 2021 - ny kursdato kommer!

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet inviterer til praktisk kurs i allergen immunterapi

Kursets formål: Gi oppdatert kunnskap om bakgrunn, indikasjoner og praktisk gjennomføring av AIT

Målgruppe: Leger og sykepleiere som arbeider med AIT, eller som ønsker å etablere behandlingsformen i sin virksomhet

Kurskomité: Eva Stylianou (RAAO Helse Sør-Øst), Ingvild Gaare-Olstad (RAAO Helse Sør-Øst), Torgeir Storaas (RAAO Helse Vest), Martin Sørensen (RAAO Helse Nord), Anders Tøndell (RAAO Helse Midt)

Kursleder: Eva Stylianou, spesialist i indremedisin og lungesykdommer, og godkjent i kompetanseområde Allergologi

Godkjenning: Kurset søkes godkjent med 7 timer for leger i spesialisering i barnesykdommer, øre-nese-halssykdommer, lungesykdommer, hud- og veneriske sykdommer, allmennmedisin og i kompetanseområde allergologi. Kurset søkes godkjent med 7 timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie

Praktisk: Det blir servert kaffe/te/lunsj under kurset. Det blir ført presenslister, og kursbevis sendes elektronisk etter gjennomført kurs

Foreløpig program:

09:00 Registrering
09:30 Introduksjon til kurset v/kursleder
09:35 Bakgrunn- mekanismer - indikasjon og kontraindikasjon voksne
10:20 Pause
10:30 Indikasjoner og kontraindikasjoner barn
11:15 Pause
11:30 Oppdoseringsregimer/vaksinasjonsjournal/vudering av effekt/reaksjoner
12:15 Lunsj
13:15 Sikkerhetsprosedyrer før/under/etter injeksjon/fastsettelse av dagens dose
13:45 Praktisk gjennomføring av vaksinasjon (i grupper)
14:30 Pause
14:45 SCIT eller SLIT - AIT i fremtiden
15:30 Kasuistikker - utfordringer i praksis
16:00 Avslutning

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon