31/1 | MINDFULLNESS | Gråtenmoen

Lær å håndtere stress og gi deg selv mental styrketrening gjennom mindfulness. Du vil lære teknikker som bidrar til blant annet stressreduksjon, mer overskudd, økt selvinnsikt og evne til å stå stødig i krevende situasjoner.

Mindfulness er en enkel praksis forankret i teori, refleksjon og øvelse med mål om økt livskvalitet og styrket endringskompetanse. Gjennom mental trening oppøver man hjernens bevissthet omkring tanker, følelser og kropp, og får gjennom dette en økt motstandsdyktighet mot for eksempel stress.

Kurset går over seks samlinger, og vi kommer inn på ulike temaer. Blant annet:

  • Stress, stressfaktorer og hvordan vi håndterer dem
  • Tanker og følelser, og sammenhengen mellom dem
  • Kropp, og bevissthet rundt kroppsfornemmelser
  • Kontroll, og hvordan vi forholder oss til den
  • Perspektiv på eget atferdsmønster

Kurset veksler mellom øvelser, dialog, refleksjon og teori.

Kurset er åpent for alle, og ingen forkunnskaper er nødvendig.

Kursholder: Ingrid Åsen, vernepleier og mindfulnessinstruktør-utdannet ved Creationwork, godkjent av Norsk Psykologforening. Dette er kursholders sertifiseringskurs.

Varighet: 6 uker. Tirsdager fra kl. 18.00 til 20.30. Datoer: 31.1, 7.2, 14.2, 21.2, 28.2, 7.3.


Pris: kr. 1050,-. Dette inkluderer 6 kurskvelder, kursmateriell og lydfiler til eget bruk.

Frist for avmelding er 1 uke før kursoppstart


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon