06.02.20: Det vi ikke snakker om - LEVE dagskonferanse

Flere etniske minoriteter i Norge kommer fra land der selvmord er sterkt fordømt og tabuisert grunnet kulturelle og religiøse forestillinger.

Mange selvmordsnære er redde for å fortelle om selvmordstanker. De kan være bekymret for å bli møtt med fordømmelse og kollektiv skam. Den psykiske belastningen øker når man i tillegg befinner seg i et nytt og fremmed land, og har reduserte muligheter til å formidle tanker og følelser på sitt eget emosjonelle språk.

På denne dagskonferansen vil vi sette fokus på selvmordsforebygging i et kultursensitivt perspektiv. 

Målgruppe er alle som ønsker å vite mer om kultursensitiv selvmordsforebygging og sorgstøtte, enten som fagperson, student eller privatperson.

Last ned invitasjon med program

 

Registreringsskjema

Etternavn
 *
Fornavn
 *
E-postadresse
 *
Priser (Velg gruppen du tilhører)
 *
Stilling
 *
Arbeidssted
 *
Sektor
 *
Nivå
 *
Kommune (kommunen du jobber i)
 *
Har du allergier vi bør vite om?
 *